مهندس علی خادم الرضا - سخنرانی در تالار رودکی تهران، همایش کیمیا فکر بزرگ

کیمیا فکر بزرگ، ارائه دهنده خدمات آموزشی شهرسازی در کشور
دکتری شهرسازی
کارشناسی ارشد شهرسازی
www.fekrebozorg.ir
www.kimiaketab.com
www.alikhademoreza.ir

آموزشیشهرسازیارشد شهرسازیدکتری شهرسازیکیمیا فکر بزرگعلی خادم الرضا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x