سخنان جالب انقلابیون یمن در مورد ایرانیان

سخنان جالب انقلابیون یمن در مورد امام خمینی ، امام خامنه ای و ایران

فیلمانقلابیمنجنگ یمنایران از نظر مردم یمنایرانیان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x