کليپ ماه مهماني(رمضان)

185
24 خرداد 1395

کليپ ماه مهماني(رمضان)
اجراء شده توسط : حجت الإسلام شيخ منصور کمالي (استاد حوزه علميه کرمان)
کاري از : کانون فرهنگي هنري بُشري وابسته به مسجد اِمام حَسن مجتبي (ع) شهرک اَلله آباد کرمان
https://telegram.me/kanoneboshraa

مذهبیرمضاتخداشعرمهربانبخشنده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x