اجرای آهنگ سجاده عشق - ایمان ایرانیان در برنامه عيدانه شبكه گلستان

اجرای آهنگ سجاده عشق - ایمان ایرانیان در تاريخ ٩٥/١/١٠ در برنامه عيدانه شبكه گلستان
اطلاعات بیشتر و آشنایی با هنرمند در لینک زیر :
http://www.honarbook.ir/iman-sajadeh-golestan