بهار نزدیک است ....

292
15 خرداد 1395

کليپ بهار نزديک است ...
اجراء شده توسط حجت الإسلام شيخ منصور کمالي (استاد حوزه علميه کرمان)
کاري از کانون فرهنگي هنري بُشري وابسته به مسجد اِمام حَسن مجتبي (ع) شهرک اَلله آباد کرمان
https://telegram.me/kanoneboshraa

مذهبیانتظارامام زمانظهورشعردکلمه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x