استاد رائفی پور - ذکر حالی

307
11 خرداد 1395

سخنان استاد رائفی پور در مورد ذکر حالی (به نقل از آیت الله زابلی)
www.aqmare-monire.ir

مذهبیاستاد رائفی پورعلی اکبر رائفی پورذکر حالیامام زمان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x