پس خدا به شکل صندلی است: مریم جعفری آذرمانی

پس خدا به شکل صندلی است: مریم جعفری آذرمانی

هنریمریم جعفری آذرمانیپیچک قاصدک شعر و عزل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x