سلیمان شاه کیست ؟

286
06 خرداد 1395

آشنایی با سلیمان شاه پدر طغرل قاضی

متفرقهسلجوقترکمنعثمانیتاریخturkmen

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x