برق لب و کرم که اومد تو کار مردونگی برو خدا نگهدار

فیلم هایی از شاعرانی که در محضر رهبر انقلاب شعرخوانی کرده‌اند را برای شما مخاطبان قرار داده‌ایم ( شاعران طنزپرداز)