مقایسه سبک آرایش کره ای با سبک آرایش آمریکایی

تو این ویدیو دو سبک مختلف و با هم مقایسه میکنه و شما خواهید دید
که کدوم سبک به شما زیبایی طبیعی میده و کدوم سبک شما را از زمین تا آسمون تغییر میده
فقط برای اینکه بفهمید چی میگم کافیه ویدیو رو ببینید قضاوت با خودتون !