مدیریت زمان- بخش اول-آکادمی کنکور

یکی از عواملی که هر کسی باید آن را به کار بگیرد تا به موفقیت برسد، «مدیریت زمان است». این ویدیو اولین بخش از سلسله مباحث روش‌های مدیریت زمان است. در آینده منتظر فیلم‌های آموزشی جدید و کاربردی در زمینه مدیریت زمان و موفقیت باشید.برای مشاهده فیلم‌های بیشتر و امکانات متفاوت دیگر به سایت ما به نشانی www.KonkoorAcademy.com مراجعه نمایید.
روح الله آزادپور مشاور و مدرس کنکور