فروش کالای ساده در کژال مارکت

با استفاده از این راهنما شما می توانید کالای ساده(بدون تنوع ) خود را در کژال مارکت به فروش بگذارید.