نیمه شعبان به زبان انگلیسی( واقعا زیباست)

برای ظهور ولی عصر(عج) دعا کنیم...