استاد حسن عباسی: گول لباس روحانیت تن برخی از مسئولین مملکت را نخورید!

504
30 اردیبهشت 1395

خطر روحانیت منهای اسلام!

گزیده سخنرانی پرشور استاد حسن عباسی در دانشگاه مازندران(بابلسر) با موضوع مهندسی سیاسی و دار و دسته نیویورکی ها | بیست اردیبهشت نود و پنج | شماره دو (2) استاد عباسی: گول لباس روحانیت تن برخی از مسئولین مملکت را نخورید!


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x