مروری بر مطالعات مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

مروری بر مطالعات مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران،تهیه و ارائه:امیرحسین ستوده بیدختی