وداع با پیکر سردار شهید محمد ناظری فرمانده نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه

وداع با پیکر سردار شهید محمد ناظری فرمانده نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه در مسجد ارگ
**************
خداحافظ فرمانده