آخرین فناوری بکار رفته در فلش مموری Apacer

فلش مموری با قابلیت تشخیص اثر انگشت