خلوت ابوحر عضو گردان‌های امام علی در سامرا

در این ویدئو خلوت ابوحر عضو گردانهای امام علی در سامرا را مشاهده خواهید کرد.
سلامتی آقامون صاحب الزمان صلوات ......modafean313haram.blog.ir