تفاوت دیه زن و مرد

آیا پس از تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢، دیه زن و مرد مساوی شده است؟