افزایش دیه در ماه های حرام

آیا ماه صفر، جزو ماه هاي حرام محسوب میشود؟
شرایط افزایش دیه در ماه هاي حرام چیست؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x