نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/01/23 قسمت 2

139
24 اردیبهشت 1395

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/01/23 قسمت 2

خبرینطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگرمحمد حق نگرشهر شیرازشورای شهر شیراز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x