نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/01/23

163
24 اردیبهشت 1395

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/01/23

خبرینطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگرمحمد حق نگرشورای شهر شیرازشیراز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x