ویدئوی اول كمپین اسكناس نو

ویدئوی اول كمپین اسكناس نو

اسپانسر: پاكت پرنده ٢ سكه بهار آزادی از طرف اسپانسر به یابنده ی این اسكناس اهدا میشود.

http://www.ravanshenasibartar.com