ملاقات شیح حاج حسین آل رحیم نجفی با امام زمان(عج)

برای ظهور حضرت صلواتی عنایت کنین