موزیک ویدئو این الفاطمیون با صدای علی اکبر قلیچ

موزیک ویدئو این الفاطمیون با صدای علی اکبر قلیچ
تقدیم به رزمندگان مدافع حرم افغانستانی