استاد رائفی پور - طرح دلتا برای سرنگونی ایران

305
13 اردیبهشت 1395

سخنان استاد رائفی پور در مورد طرح دلتا برای سرنگونی ایران

سیاسیاستاد رائفی پورسخنرانیطرح دلتاآمریکاراعفی پور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x