نگین خلخال

نگین خلخال (بازرگانی فرش و تابلوفرش شکوری)
اولین فروشگاه فرش و تابلوفرش های ابریشمی، دست بافت و ماشینی در خلخال
**********************************
آدرس: اردبیل- خلخال، جاده خلخال به اسالم (سنتو)، نرسیده به سه راه طولش
تلفن تماس: 09143525834 و 32452558-045
فیس بوک: www.facebook.com/Negin.Khalkhal