بانو الهه فاخته در نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب ۹۵ تهران بیست و نهمین دوره، در تاریخ ۱۵ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۵ در محل نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می شود. آدرس:اتوبان شهید کاظمی، نرسیده به عوارضی تهران- قم، سمت راست، شهر آفتاب تلفن تماس شهر آفتاب:۵۵۲۳۱۹۴۳ کتاب شعر گاهی شاعر بانو الهه فاخته ... امسال در غرفه انتشارات مایا ( وابسته به انتشارات نیماژ ) کتاب متفاوت گاهی را عرضه می کند