آیت الله بهجت در مورد امام زمان(ع) سخن میگوید...

برای ظهور ارباب دعا کنیم...