آموزش استفاده از ANDROID Device Manager

در این ویدیو یاد خاهید گرفت که چگونه گوشی گم شده یا به سرقت رفته خود را بدون نصب برنامه پیدا کنید و یا اطلاعات آن را حذف کنید