معجزه محاسبات سریع: ضرب اعداد ۲ رقمی در کمتر ۳ ثانیه

روشهای معجزه آسا در پکیج های فیزیک کنکور مهندس مصطفی مرادی تمام شدنی نیستند.
این بار روشهای محاسبات سریع در دی وی دی های فیزیک ایشان به رایگان تدریس شده است.
در فیزیک کنکور با ضرب و توان و رادیکال های عددی زیاد مواجه می شوید.
با روشهایl محاسبات سریع که در دی وی دی ها کامل به شما آموزش داده شده می توانید محاسبات فیزیک کنکور را واقعا خیلی سریع و بدون خطا به انجام برسانید...09101443797 MostafaMoradi.com FizikeSabz.ir