مراحل تولید کتاب

در این کلیپ سید مهدی غضنفری نویسنده کتاب "ماهیگیری در باتلاق"به برخی نکات درباره چاپ وتولید کتاب اشاره می کند.