کیت فلزیاب پالسر به همراه 3 لوپ 30 - 60 و 120 سانت

کیت فلزیاب پالسر با تفکیک بالای فلزات و حذف کننده خطا به همراه 3 لوپ 30 و 60 و 120 سانت عمق کاوش : 3 متر قیمت : 1.500.000 تومان تلفن تماس : 7949 871 0911