خیلی از فرمولهای کتابهای دیگر را در این دی وی دی ها نمیبینید(تدریس تکنیکی-مفهومی-تصویری)

09101443797 FizikeSabz.ir استاد مصطفی مرادی ارائه دهنده تکنیک های ابداعی و بی همتای فیزیک کنکور :
نوسان و موج 1 بدون فرمولهای مثلثاتی و رادیکالی سخت--عدسی ها و آینه های مقعر و محدب بدون فرمول و با تکنیک اختراع شده توسط استاد مرادی--
خازنها مقاومت ها و جریان الکتریکی فقط با 4 تکنیک بسیار زیبا و ناب
آموزش تس نزنی فیزیک کنکور بدون استفاده از کتابهای حجیم و جزوات سنگین---
جلوگیری از هدر رفتن پول و وقت دانش آموزان با تکنیک های استاد مصطفی مرادی ممکن است
تدریس این تکنیکها در کلاسهای خصوصی و در دی وی دی های بی نظیر استاد مصطفی مرادی