پرتاب سنگ توسط بازیکن اس اهواز به هواداران پرسپولیس

در بازی هفته ی پیش پرسپولیس مقابل اس اهواز که در ورزشگاه کوچک تختی اهواز و در شرایط خیلی بدی انجام شد بازیکن اس اهواز اقدام به پرتاب سنگ به طرف تماشاگران و هواداران پرسپولیس کرد که توسط دوربین ها شکار شده. پرتاب سنگ توسط هواداران اس اهواز از ابتدای بازی شروع شده بود که باعث تاخیر حدود نیم ساعته در شروع بازی شدو تا پایان هم ادامه داشت و حواشی بسیاری ایجاد کرد.. وبسایت تفریحی کولاک۹۱ www.koolak۹۱.ir
منتظر شما هستیم ...