آکادمی کنکور- توابع نمایی و لگاریتم کنکور - محمد سیاحی

این فیلم آموزشی پیش نمایشی از فیلم ریاضیات تجربی آکادمی کنکور است. برای خرید نسخه کامل فیلم های آموزشی متفاوت آکادمی کنکور، و استفاده از امکانات متفاوت سایت مانند بانک تست سایت با جواب تشریحی، جزوات کنکوری رایگان، برنامه‌ریزی آنلاین هوشمند و طرح پرسش درسی خود، مشاوره آنلاین و تلفنی و ... به سایت ما به نشانی www.KonkoorAcademy.com مراجعه فرمایید.