آکادمی کنکور- چرخه زندگی خزه‌گیان - علیرضا سیاحی

این ویدئوی دموی آموزشی بخش کوچکی از پک آموزشی زیست گیاهی کنکور است که به فصل تولید مثل درگیاهان (فص۹ زیست سال سوم دبیرستان) می پردازد. در مجموعه کامل این پک، علاوه بر تدریس صفر تا صد زیست گیاهی و ارایه نکات ترکیبی و استنباطی ، تعداد فراوانی از سوالات زیست رو بررسی کرده و با تحلیل دقیق سوالات کنکور شیوه تفکر طراح را در درس زیست شناسی در کنکور های سراسری اخیر بررسی می کنیم. www.KonkoorAcademy.com