نحوه استفاده از خوراک پز برقی

203
08 اردیبهشت 1395

در این ویدئو با نکات و نحوه استفاده از خوراک پز برقی آشنا می شوید.

آشپزیسس و عصارهفیلم آشپزیآموزش آشپزی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x