ماهیگیری در باتلاق(معرفی کتاب)1

"ماهیگیری در باتلاق" داستان کسب وکار وبازاریابی نکاتی ساده وکاربردی که در هر کسب وکاری می تواند منجر به نتایج حیرت آور شود. مرد گفت: اگر تو یک ماهیگیر خوب باشی، حتی در باتلاق هم می توانی ماهی بگیری. جوان گفت: در باتلاق که ماهی خفه می شود ! شما چطور می توانید در باتلاق دنبال ماهی باشید؟ مرد گفت: این یک مثال است.