شناخت فضای مجازی

اگر بخواهیم به جنگلی خطرناک برویم مطمئنا شناخت از خطرات آن در اولویت ما خواهد بود و بعد لوازم مقابله با آن را تهیه بعد وارد جنگل میشویم فضای مجازی خیلی زیبا ومفید و در عین حال خطرناکتر از جنگل است پس قبل از ورود باید کاملا خطرات و آسیبهای آن را بشناسیم تا کشته نشویم طوری که از مردن بدتر است چون تا ابد فرد جان به سر میشود پس به خودتان و خانواده تان و جامعه تان رحم کنید تا در فضای مجازی سرافراز باش
سایت آموزش سواد فضای مجازی:
www.24on.ir