امام خامنه ای در دیدار اعضای انجمن های دانش آموزی - افسران جوان جنگ نرم

جلسه چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۵

سایت آموزش سواد فضای مجازی: www.۲۴on.ir