افراد بداخلاق به بهشت نمیرن...

برای ظهور امام مهدی(ع) دعا کنیم...