کارت ویزیت را هدیه بدهید!!

من سیدمهدی غضنفری نویسنده کتاب داستان کسب وکار "ماهیگیری در باتلاق"هستم.دراینجا میخواهم به موضوع کارت ویزیت از زاویه ای دیگر بپردازم.
رشدکسب وکار ما درحقیقت فلسفه وجودی خودکسب وکارماست.
به تمام افرادی که به هر عنوان آشنا میشوید کارت ویزیت را هدیه بدهید. کارت ما در جیب آنها در حقیقت نماینده ما است. در هدیه دادن کارت ویزیت بخیل نباشید وآن را با احترام به افراد تقدیم کنید.
(هدیه ای برای شما دارم)
هم اکنون میتوانید فایل صوتی و فصل اول کتاب "ماهیگیری درباتلاق" را از کانال تلگرام didejadid@ دریافت نمایید.