اروپا جهنم زنان

به گزارش هفته نامه آلمانی «اشپیگل» درباره زندگی زنان اروپایی، از هر ۳ زن اروپایی یک نفر قربانی خشونت شده، که این خشونت در قالب فیزیکی یا جنسی بوده است. نکته قابل توجه این که ۳۳ درصد از زنان از زمانی که به سن ۱۵ سالگی رسیده اند دست کم یک بار مورد خشونت جنسی واقع شده اند.