ایستگاه صلواتی ولادت امام علی (ع) پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری

ایستگاه صلواتی ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) - مسجد امام جعفر صادق (ع) کوی شهید آیت ا... غفاری (ره) - پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری

مذهبیولادت امام علی عپایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساریبلوار کشاورز ساریولادت امیرالمومنین علی عکوی شهید آیت ا غفاری ره

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x