ایستگاه صلواتی ولادت امام علی (ع) پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری

ایستگاه صلواتی ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) - مسجد امام جعفر صادق (ع) کوی شهید آیت ا... غفاری (ره) - پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری