نوروز خوانی توسط ذاکر اهل بیت (ع) آقای بدیعی

نوروز خوانی توسط ذاکر اهل بیت (ع) آقای بدیعی در مسجد امام جعفر صادق (ع) بلوار کشاورز ساری

مذهبینوروز خوانیشعبان بدیعیعلی بدیعیبلوار کشاورز ساریمسجد امام جعفر صادق ع بلوار کشاورز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x