حواشی بعد از بازی پرسپولیس - اس اهواز... ادعاهای جالب اهوازی ها!! جای معذرت خواهی اینه جوابتون؟

حواشی بعد از بازی دیرو تیم های پرسپولیس و اس اهواز
حتما ببینید ادعاهای جالب اهوازی ها!!! خیلی جالبه جای معذرت خواهی ببین چیا میگن هه

جوابگو باش که چرا تو غدیر برگزار نشد نه اینکه تفره بری

ببینید و نظر بدید ببینیم چی میشه

امیدوارم فدراسیون از خجالت اهواز دربیاد با این میزبانی قشنگش!!!