معیارهای نماینده مطلوب

معیارهای نماینده مطلوب از منظر مقام معظم رهبری جهت انتخاب اصلح

فیلمانتخابات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x