کاندیدایی که من به او رای می دهم

ملاک هایی که یک نماینده خوب باید داشته باشد.

سیاسیانتخابات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x