آرزوی دیدار مردم هشت بندی جهت دیدار با رهبر انقلاب امام خامنه ای

آرزوی دیدار مردم هشت بندی جهت دیدار با رهبر انقلاب امام خامنه ای
www.jhv.hashtbandi.ir
https://telegram.me/jhv8bandi